เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

บริษัท ซันโบว์ จำกัด

จากประสบการณ์หลายทศวรรษในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บริษัท ซันโบว์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เปี่ยม ไปด้วยคุณภาพ บริษัทฯ ของเรามิเพียงแค่เห็นความสำคัญในด้านการคงคุณภาพ ของตัวผลิตภัณฑ์ แต่เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กันมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้เราจึงเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ส่งผลให้บริษัท ซันโบว์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านสินค้ากลุ่มพลาสติก โฟม และเยื่อกระดาษ โดยรูปลักษณ์ของสินค้าที่เรานำเสนอนั้น มีทั้งที่เป็นรูปแบบมาตรฐานในท้องตลาด และประเภทรูปแบบเฉพาะ เพื่อสนองตอบต่อลูกค้าที่ต้องการรายละเอียดเป็นพิเศษ เฉพาะผลิตภัณฑ์ นอกจากวัตถุดิบคุณภาพ และบริการที่น่าประทับใจแล้ว บุคลากรของเรายังเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และพร้อมที่จะมอบความพึงพอใจ สูงสุดแก่ทุกท่าน ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเสมอมาไม่ว่า จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ สินค้าเครื่องใช้ประจำวัน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งออก ทีมงานทุกคนที่ซันโบว์ยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายทางด้านคุณภาพที่ว่า “สรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

บริษัท ซันโบว์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอก และรับประกันว่าสินค้าและบริการของเรา เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทางบริษัท ซันโบว์ จำกัด ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับทีมงานของเรา ได้รับใช้ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจของท่าน

นโยบายคุณภาพ

สรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ภายใต้เงื่อนไขความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

สร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ลูกค้าหลัก (ในประเทศและต่างประเทศ)

ลูกค้าหลัก
(ในประเทศและต่างประเทศ)