ภาษา

SunbowBannerPic-01

กระดาษเข้ามุม

กระดาษเข้ามุม

กระดาษเข้ามุมเป็นวัสดุที่ใช้ในการปกป้องบรรจุภัณฑ์จากแรงกระแทกตรงของมุมต่างๆ รวมทั้งแนวกระแทกจากแนวดิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าเป็นอย่างมากในระหว่างการขนส่ง กระดาษเข้ามุมนั้นถูกผลิตขึ้นจากกระดาษลูกฟูกหลายชั้นเคลือบด้วยกาวและขึ้นรูปให้เป็นมุมฉากที่แข็ง ซันโบว์สามารถจัดหากระดาษเข้ามุมที่ตรงตามความต้องการของท่านได้ในเรื่องของขนาด รูปแบบ ความแข็งแรง ความหนา และวัสดุ

การใช้งาน

กระดาษเข้ามุมจะใช้ควบคู่กับสายรัดหรือฟิล์มยืด เพื่อจับยึดให้กระดาษเข้ามุมติดแน่นกับขอบเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและปลอดภัยต่อสินค้าและกล่องในระหว่างการขนย้าย

ข้อดี

  • ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนย้าย จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายไปในตัว
  • ป้องกันสินค้าจากการถูกลักขโมย
  • สามารถวางกล่องซ้อนทับกันได้ แม้จะมีน้ำหนักมากก็ตาม จึงสามารถประหยัดเนื้อที่ของโกดังเก็บสินค้า
  • ทำให้บรรจุภัณฑ์ดูเรียบร้อย มีขอบมุมที่เรียบ และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆในการหีบห่อ
  • รับแรงกระแทกได้สูง
  • เพิ่มความไว้วางใจในการขนส่งสินค้า