ผลิตภัณฑ์

ซองกัมบัง

ซองกัมบัง เป็นซองพลาสติกที่ใช้ใส่แผ่นป้ายบ่งชี้ตัวสินค้า หรือรายละเอียดของสินค้า มีทั้งแบบที่เป็น PVC และ LDPE มีประโยชน์คือป้องกันม่ให้ป้ายเปื้อนหรือฉีกขาด และช่วยให้ป้ายสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น

LDPE Bag & Sheet 
พลาสติก LDPE (Low density polyethylene)
ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ถุงชนิดนี้มีลักษณะค่อนข้างใส นิ่มและยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับใส่อาหารและสินค้าที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำ ปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหาร แช่อาหารในตู้เย็นได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ

– ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ เช่น กระสอบ ถุงเย็น ซองใส่ของ ตลอดจนเป็นวัตถุดิบผลิตของเล่นเด็กพลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟเป็นต้น
– นอกจากนี้ยังใช้ทำวัสกดุเคลือบผิว ( Coating or Lamination ) และใช้กับงานขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยการเป่า ( Blow Molding ) เช่น ขวดพลาสติกเป็นต้น
– คุณสมบัติเด่นของบรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดนี้คือ มีความเหนียว และ คงทน