ผลิตภัณฑ์

ถุงหลอมละลาย

ถุงหลอมละลาย (Rubber EVA bag)

ถุงหลอมละลายทำมาจากโพลิเมอร์เกรดพิเศษที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากผู้ผลิตจะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นสารเคมีทั้งที่เป็นของแข็งและ ของเหลวลงไปในตัวยางในช่วงระหว่างขั้นตอนการนวดส่วนผสมต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกัน โพลิเมอร์เกรดพิเศษนี้รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกับยางในอุณหภูมิปกติ

ข้อดี

  • ต่างจากถุงโพลิเอทธิลีนตรงที่สามารถผผสมเป็นเนื้อเดียวกับยางได้ดีในระหว่างการเติมสารเคมี
  • ในระหว่างขั้นตอนการผลิต การลอยขึ้นไปในอากาศของสารเคมีต่างๆจะลดลง จึงปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและบุคคลากร และยังทำให้ส่วนผสมต่างๆ ถูกผสมเข้าด้วยกันในสัดส่วนตามที่เป็นจริง
  • ลดระยะเวลาของขั้นตอนการผลิตเนื่องจาก ตัวถุงหลอมละลายจะแตกตัวเองในเครื่องนวดที่มีอุณหภูมิสูง ( จุดหลอมละลายของถุง EVA คือ 88 o C – 90 o C )

Specification

ซันโบว์สามารถจัดหาถุงหลอมละลายให้คุณได้ตามความต้องการ โดยมากแล้วจะมีคุณสมบัติดังนี้

  • ความหนาตั้งแต่ 30 – 100 ไมครอน
  • ขนาดตั้งแต่ 10 – 25 นิ้ว
  • สามารถทำให้เป็นสีสันใดๆก็ได้ตามต้องการ