ผลิตภัณฑ์

พลาสติกขึ้นรูป

พลาสติกขึ้นรูป

ประเภทของการทำพลาสติกขึ้นรูป

 

  • การดัดเย็น (Cold Bending)
  • การดัดร้อน (Heat Bending)
  • เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)
  • การขึ้นรูปโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Forming)
  • การขึ้นรูปโดยใช้แรงดันอากาศ (Pressure Forming)
  • การขึ้นรูปแบบแผ่นชีทคู่ (Twin-Sheet Thermoforming)

 

การดัดเย็น (Cold Bending)

เป็นการดัดด้วยความเย็น จะใช้กับการดัดทั่วๆไป สามารถดัดพลาสติกให้โค้งหรือแม้แต่จะดัดให้โค้งเป็นวงกลมก็ได้ โดยที่รัศมีของวงกลมต้องมีขนาดอย่างน้อย 100 เท่าของความหนาของพลาสติก เช่น พลาสติกมีความหนา 2 มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมที่จะดัดต้องมีรัศมีอย่างน้อย 200 มิลลิเมตร หรือเท่ากับว่าวงกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร

การดัดร้อน (Heat Bending)

คือการใช้ความร้อนในการดัดพลาสติกให้โค้งงอ โดยมากแล้ววัสดุที่ใช้จะเป็นอคริลิค (Acrylic) และมักจะใช้ทำเป็นชั้นสินค้า (Point-of-Purchase Display)

เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)

เทอร์โมฟอร์ม (thermoforming ) หมายถึงการขึ้นรูปพลาสติกในขณะที่พลาสติกอ่อนตัวด้วยความร้อน โดยการให้พลาสติกยืดตัวออกภายใต้แรงดันลม , แรงดันอากาศ หรือการดึงเชิงกล ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีรูปร่างตามเบ้า ดังนั้น การแปรรูปพลาสติกแบบเทอร์โมฟอร์มมิ่งจะมีการใช้แรงดันลม แรงดันสุญญากาศ และแรงดึงเชิงกล หรือใช้แรงทั้งสามชนิดนี้รวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพลาสติกให้มีรูปร่างตามเบ้า วัตถุดิบที่นิยมใช้ คือแผ่นพลาสติก และ ฟิล์มพลาสติก ซึ่งมีความหนาอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 12 มิลลิเมตร สามารถทำให้แผ่นพลาสติกเกิดการยืดได้สูงถึง 5 เท่าตัว

การขึ้นรูปแบบสูญญากาศ (Vacuum Forming)

วัตถุดิบนี้จะนำเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปพลาสติกสูญญากาศด้วยความร้อนตั้งแต่ระดับ 200 – 350 องศา ( ขึ้นอยู่กับชนิดพลาสติกและความหนา) กับพลาสติกแผ่น ที่เข้าสู่เครื่องในแต่ละเฟรม เมื่อพลาสติกได้ความร้อน ในระดับหนึ่งที่จะสามารถขึ้นรูปได้ จึงทำการขึ้นรูปด้วยสูญญากาศ (Vacuum Forming) ดูดให้พลาสติก แนบติดกับแบบ (Mold) ที่ต้องการ จนเป็นรูปร่าง และรอการระบายความร้อน รอการเซตตัวของพลาสติก ด้วยระบบสเปรย์น้ำ ก่อนจะถอดแบบ และนำออกจากเครื่อง

การขึ้นรูปด้วยแรงดันอากาศ (Pressure Forming)

การขึ้นรูปด้วยแรงดันอากาศนั้น เป็นการผลิตที่มักจะถูกเปรียบเทียบกับกาฉีดชิ้นงานพลาสติก (Plastic Parts Injection) ในแง่ของการผลิตที่ต้องการเน้นรายละเอียดของพื้นผิว ที่ต้องการความชัดเจนและเรียบร้อยของโลโก้ และเส้นสายต่างๆ ซึ่งการขึ้นรูปด้วยแรงดันอากาศนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ผลิตได้รวดเร็วกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งรูปแบบได้ง่ายกว่า โดยมากแล้วมักใช้ในงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล่องมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า , กล่องบรรจุชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจรไฟฟ้า และถาดใส่อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น

การขึ้นรูปแบบแผ่นชีทคู่ (Twin-Sheet Thermoforming)

เป็นการผลิตชิ้นงานที่ต้องการให้มีผนัง 2 ชั้นโดยการให้ความร้อนกับแผ่นชีท 2 แผ่นเพื่อขึ้นรูปแล้วนำทั้งสองแผ่นนั้นมาประกบติดกันในขณะที่ยังร้อนอยู่ ชิ้นงานจะมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ใช้ในงานที่ต้องการความสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เช่นกล่องใส่ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เป็นต้น