ผลิตภัณฑ์

ฟิล์มยืด

LLDPE Bag & Sheet
พลาสติก LLDPE ( Linear Low-density polyethylene )
เป็นโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น LLDPE ( Linear Low-density polyethylene ) ต่างจาก LDPE ตรงการจัดเรียงตัวของโมเลกุลไม่มีกิ่งก้าน ทำให้มีความใสมากกว่า LDPE และคุณภาพด้านต่างๆ ดีกว่า LDPE
มักใช้งานที่อุณหภูมิต่ำๆ เช่น บรรจุอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็ง ผักและผลไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะในการบรรจุของร้อนและมีความเหนียวสามารถรับน้ำหนักได้ดี

Specification

ความหนาอยู่ระหว่าง 15 – 40 ไมครอน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

ความกว้างยู่ระหว่าง 50 – 1, 200 มิลลิเมตร

ความยาวต่อหม้วนอยู่ระหว่าง 100 ถึง 7000 เมตร