ผลิตภัณฑ์

กล่องและกระดาษลูกฟูก

กล่องและกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้นเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของไม้จึงมีความแข็งแรงและคงทน ใช้ในการบรรจุเครื้องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กไปจนถึงวัตถุขนาดใหญ่ หรือใช้เป็น Shipping carton กล่องจะมีลูกคลื่นในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเวลาที่วางกล่องซ้อนทับกัน

นอกจากนี้ผนังกล่องอาจมีลูกฟูกหนาถึง 2-3ชั้น ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนแบบที่มีลอนคลื่นเล็กมากเป็นพิเศษนั้น จะใช้ในงานที่ต้องมีการตีพิมพ์ลงบนตัวกระดาษ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ต้องการให้เด่นสะดุดตาและต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่นกล่องน้ำหอม กล่องเหล้า หรือกล่องเครื่องประดับเป็นต้น

ข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกทำมาจากวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือนำไปทำเป็นกระดาษใช้ต่อไป นอกจากนี้กล่องลูกยังสามารถป้องกันการเกิดรอยรั่ว การฉีกขาด และสามารถรองรับการถูกพริ๊นท์ได้

คุณสมบัติของกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้นเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของไม้จึงมีความแข็งแรงและคงทน ใช้ในการบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กไปจนถึงวัตถุขนาดใหญ่หรือใช้เป็น Shipping carton กล่องจะมีลูกคลื่นในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง เวลาที่วางกล่องซ้อนทับกันนอกจากนี้ผนังกล่องอาจมีลูกฟูกหนาถึง 2-3 ชั้น ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนแบบที่มีลอนคลื่นเล็กมากเป็นพิเศษนั้น จะใช้ในงานที่ต้องมีการตีพิมพ์ลงบนตัวกระดาษ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ต้องการให้เด่นสะดูดตาและต้องการเพิ่มมูลค่ให้กับสินค้า เช่นกล่องน้ำหอม กล่องเหล้า หรือกล่องเครื่องประดับเป็นต้น.

ประเภทของกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face) เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบตัวกระดาษทำผิวกล่อง 1 ด้านและตัวลอนลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall) เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่องด้านหน้าและหลัง ตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก ซึ่งลอนลูกฟูงดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ผู้ใช้งานต้องการ อาจเป็นลอน B, C หรือลอน A ก็ได้

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall) เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นและลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น โดยทั่วไปจะผลิตเพื่อใช้กับกล่องลูกฟูกที่ต้องการการรับน้ำหนักสูงซึ่งลอนที่ใช้มักเป็นลอน B และลอน C เป็นหลัก

กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น (Triple Wall) เป็นกระดาษลูกฟูกที่ผลิตเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ที่ต้องรับน้ำหนักบรรจุเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรในอุตสๅหกรรมประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 ชั้นและลอนลูกฟูกอีก 3 ชั้น

ประเภทของลอนกระดาษ

ประเภทของลอน จำนวนลอน/เมตร. ความสูงของลอน (mm.) ความกว้างของลอน (mm.)
A 110 – 120 4.1 – 5.1 8.6 – 9.1
B 150 – 170 2.5 – 3.0 6.3 – 6.6
C 130 – 140 3.4 – 4.1 7.3 – 8.1
D 295 – 315 1.1 – 1.6 3.2 – 3.4

 

ชนิดของกระดาษ

GRADE / COLOR TYPE / ชนิดของกระดาษคราฟท์
KA กระดาษคราฟสีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมและเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบทั้งการเรียงซ้อนและ การป้องกันการกระแทก
(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร)
KI กระดาษคราฟสีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระกาศ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น
(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร)
KP กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีไกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องสำหรับสินค้าออกทุกชนิด
(น้ำหนักมาตรฐาน : 175, 275 กรัม/ตารางเมตร)
KS กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาดเหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงามและ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น
(น้ำหนักมาตรฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร)
KT กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงาม แข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด
(น้ำหนักมาตรฐาน : 125, 150 กรัม/ตารางเมตร)